نمایشگاه بازسازی سوریه در دمشق مورخ مهرماه 1401

1401/05/12

نمایشگاه بازسازی سوریه در دمشق

زمان :  6 الی 10 مهرماه 1401

مکان : دمشق

مجری نمایشگاه : www.isfahanfair.ir

تلفن تماس : 09129479265     031 -32611614

 

...