بیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی دام، طیور و آبزیان، دامپزشکی و فرآورده های لبنی

1401/05/18

بیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی دام، طیور و آبزیان، دامپزشکی و فرآورده های لبنی

مکان : نمایشگاه بین المللی اصفهان

زمان : 1 الی 4 شهریور 1401

تلفن تماس : 41074000

سایت : www.ipelshow.ir

...