نشست آخرین تحولات روابط اقتصادی دو کشور ایران و رومانی و عضو گیری جهت تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران و رومانی

1401/05/18

نشست آخرین تحولات روابط اقتصادی دو کشور ایران و رومانی و عضو گیری جهت تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران و رومانی

زمان برگزاری : 26 مرداد ماه 1401 ساعت 11 صبح

مکان : اتاق بازرگانی ایران - طبقه ششم

 

تلفن تماس : 88825111

 

 

...