آگهی مجمع عمومی انجمن تامین‌کنندگان پلاسما و داروهای پلاسمایی استان تهران

1401/03/08

بدینوسیله از اعضای محترم انجمن تامین‌کنندگان پلاسما و داروهای پلاسمایی استان تهران به شماره ثبت: 47471 و  شناسه ملی: 14008410974 دعوت می‌­شود جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/03/30 ساعت 9 صبح به شرح دستور جلسه ذیل در محل ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به نشانی: خیابان قائم‌مقام فراهانی، خیابان میرزا حسنی، پلاک 18، خانه تشکل‌­ها، طبقه اول، سالن اجتماعات کارآفرینان کدپستی: 1586753931حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و تصویب آن
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین ورودیه و حق عضویت سالیانه
تصویب تراز مالی منتهی به سال مالی 1400/12/29
انتخاب اعضای جدید اصلی و علی‌البدل هیات مدیره
انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.


هیات مدیره انجمن تامین‌کنندگان پلاسما و داروهای پلاسمایی استان تهران

...