فهرست سیاست هایی که تغییرات آنها باید قبل از اجرا به اطلاع عموم برسد

1401/05/24

بر اساس نامه وزارت اقتصاد و اموردارایی کشور ، فهرست پیشنهادی سیاست هایی که تغییرات آنها باید قبل از اجرا به اطلاع عموم برسد جهت دریافت نقطه نظرات کلیه فعالان اقتصادی اعلام میشود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

 

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_62d33541-5656-42fe-9cee-47ce5898566b.pdf

...