تمدید اعتباربخشی سازمان توسعه اسلامی مالزی به لوگوی حلال ایکریک

1401/05/29

تمدید اعتباربخشی سازمان توسعه اسلامی مالزی به لوگوی حلال ایکریک 

 

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید:

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_6a82df27-59c3-49f0-b492-4791ae2c4240.pdf

 

...