نمایشگاه تجاری بازرگانی کشورهای اسلامی موسیاد - استانبول

1401/05/29

نمایشگاه تجاری بازرگانی کشورهای اسلامی موسیاد

زمان برگزاری : 11 الی 14 آبان ماه 1401

مکان برگزاری : مرکزهمایش ها و نمایشگاه tuyap استانبول 

 

تلفن تماس : 22893242 

...