تمدید معافیت گمرکی برخی کالاها در کشور عراق

1401/05/29

تمدید معافیت گمرکی برخی کالاها در کشور عراق تا تاریخ سی ام آذر ماه 1401 

برای دریافت لیست کالاهای مشمول معافیت گمرکی به فایل پیوست مراجعه کنید : 

 

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_3-1.rar

...