لغو اعزام هیات تجاری به پراگ

1401/06/06

این هیات که قرار بود در تاریخ 26 الی 28 مهر ماه 1401 عازم چک شود به درخواست طرف چکی تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد

...