نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی و بیمارستانی سوریه

1401/06/06

مکان : پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی سوریه

تلفن تماس : 88921757

...