موافقت با از سرگیری فعالیت بازارچه مرزی باجگیران

1401/06/13

برابر یادداشت وزارت امور خارجه ترکمنستان در تاریخ 25 مرداد ماه 1401 ، موافقت کمیسیون مبارزه با شیوع بیماری های آن کشور با از سرگیری فعالیت بازارچه مرزی باجگیران با رعایت پروتکل های بهداشتی اعلام کرد.

 

...