نمایشگاه اختصاصی کالاهای ایرانی در بصره عراق

1401/06/13

نمایشگاه اختصاصی کالاهای ایرانی در بصره عراق

زمان : 9 الی 18 آذرماه 1401

مکان : بصره عراق

تلفن تماس : 22667813 - 22667805 - 09937400998

...