نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی در امارات متحده عربی

1401/06/15

نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی در امارات متحده عربی

زمان : 16 الی 19 آبان ماه 1401

مکان : شهر دبی

سایت : www.foodexco.me

تلفن تماس : 88175819

 

...