بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز قزاقستان

1401/06/15

زمان : 6 الی 8 مهرماه 1401

مکان : آلماتی 

تلفن تماس : 88825110 - 88305258

...