کاهش نرخ مالیات علی الحساب کلیه کالاهای وارداتی از 4 درصد به 2 درصد

1401/06/19

بر اساس نامه گمرک جمهوری اسلامی ایران کاهش نرخ مالیات علی الحساب کلیه کالاهای وارداتی از 4 درصد به 2 درصد کاهش یافته است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

 https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_830753- 2.zip

...