اعزام هیئت تجاری به مسکو با همکاری اتاق بازرگانی بجنورد

1401/06/19

اعزام هیئت تجاری به مسکو با همکاری اتاق بازرگانی بجنورد

 

زمان : 27 الی 30 شهریور ماه 1401

تلفن تماس : 058 - 32728242

...