کارگروه اصلاح و تعدیل ارزش پایه صادراتی ماکارونی

1401/06/19

برگزاری کارگروه اصلاح و تعدیل ارزش پایه صادراتی ماکارونی 

زمان : دوشنبه 21 شهریور ماه 1401 ساعت 9 الی 11 صبح

مکان : اتاق بازرگانی تهران - طبقه ششم ساختمان شماره 2 - خیابان وزار- کوچه 21 - پلاک 10 

...