ششمین نمایشگاه بین المللی قرقیزستان

1401/06/23

ششمین نمایشگاه بین المللی قرقیزستان

 

زمان : 24 الی 26 شهریور ماه 1401

مکان : شهر اوش 

تلفن تماس پازیلوف کایریلا مدیرعامل : +996 - 554713151 

...