ایجاد مرکز تجاری ج.ا. ایران در شهرهای بغداد - سلیمانیه - کلار - نجف و کربلا

1401/07/06

ایجاد مرکز تجاری ج.ا. ایران در شهرهای بغداد - سلیمانیه - کلار - نجف و کربلا برای حضور فعالان اقتصادی در این مراکز و ارائه محصولات صادراتی 

برای دریافت لیست اطلاعات مراکز تجاری به سایت www.tpo.ir در بخش رایزن بازرگانی و مراکز تجاری مراجعه کنید 

 

 

...