نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی ماشین آلات و تجهیزات وابسته

1401/07/06

زمان  : 14 الی 17 آبان ماه 1401

مکان : نمایشگاه بین المللی اصفهان

تلفن تماس : 41074000

سایت : www.ifoodexpo.com

 

...