دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کراچی

1401/07/06

دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کراچی

زمان : 24 الی 27 دی ماه 1401

مکان : مرکز نمایشگاهی کراچی

 

تلفن تماس : 09120030343 - 09153414573

...