لزوم اخذ شناسه کالا ، شناسه رهگیری و اظهار تولید و ثبت سند خرید و فروش در سامانه جامع تجارت کالای روغن موتور (تصفیه اول)

1401/07/10

برای دریافت اطلاعات بیشتر و روش ثبت اسناد در سامانه به فایل پیوست مراجعه کنید 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_8569.pdf

...