نخستین همایش بزرگداشت روز جهانی اسکان بشر و هم اندیشی تشکل های صنفی و عملی صنعت ساختمان

1401/07/10

زمان : 10 مهرماه 1401 از ساعت 8 صبح الی 16

 

مکان : اتاق بازرگانی ایران

...