الحاق ماده 6 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

1401/07/10

بر اساس این ماده تمامی نگهدارندگان کالا ملزم به ثبت اطلاعات ورود و خروج کالا هستند و سامانه جامع انبارها تنها منبع معتبر برای صدور قبوض انبار خواهد بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از این ماده قانونی به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_8642.pdf

...