سیاست های حمایتی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی

1401/07/24

بر اساس نامه فرمانداری تهران سیاست های حمایتی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که به تصویب هیات وزیران رسیده است در فایل پیوست بارگزاری شده و قابل مشاهده است.

 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_f90d16e2-9a4d-4b39-a072-2b47cbcdc2df.pdf

...