اتمام و لغو معافیت گمرکی 14 کالای اساسی اقلیم کردستان عراق

1401/07/24

این معافیت از تاریخ 14 مهر ماه 1401 ابلاغ و اجرایی شده است

برای دریافت لیست 14 کالای مورد نظر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_7b923ea9-2139-4788-aea6-eb3b53b9d67c.pdf

...