نمایشگاه بزرگ sourcing کره جنوبی 2022

1401/07/24

زمان برگزاری : 8 الی 9 آذرماه 1401

مکان : سئول

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل های پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_peyvast-1.pdf

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_peyvast-2.pdf

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_peyvast-3.xlsx

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_peyvast-4.pdf

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_Event Overview_KGSF2022.pdf

 

...