تاسیس کمیته مشترک ایران و پرتغال

1401/07/30

تاسیس کمیته مشترک ایران و پرتغال

از علاقمندان با تجربه کار و تجارت در این کشور برای حضور در این کمیته تا تاریخ 15 آبان ماه 1401 دعوت بعمل می آید

تلفن تماس و هماهنگی : 85732388

...