ثبت نام در مجمع موسسین انجمن دارندگان نشان های تجاری پوشاک ایران

1401/07/30

ثبت نام در مجمع موسسین انجمن دارندگان نشان های تجاری پوشاک ایران

زمان برگزاری مجمع : 8 آبان ماه 1401 ساعت 14:00

مهلت ثبت نام : 7 آبان ماه 1401

مکان برگزاری مجمع : اتاق بازرگانی ایران 

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_26a76438-66c7-442f-b448-4fe353dc820b.pdf

...