شانزدهمین نمایشگاه برق و انرژی در ازبکستان

1401/07/30

شانزدهمین نمایشگاه برق و انرژی در ازبکستان

زمان : 4 الی 6 آبانماه 1401

مکان : تاشکند

تلفن تماس : 88862183

...