نمایشگاه اختصاصی اتاق مشترک ایران و قطر در قطر

1401/07/30

نمایشگاه اختصاصی اتاق مشترک ایران و قطر 

زمان : 29 آبان الی 27 آذر ماه 1401

مکان : قطر

تلفن تماس : 09195079373

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_68e2e5c0-8b62-4583-bb25-402962488c91.pdf

...