نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی بسته بندی کشاورزی دام و طیور اربیل

1401/08/02

 

زمان : اول الی 3 آذر ماه 1401


مکان : اربیل عراق

 

تلفن تماس : 43000033 - 09123961352 

سایت : www.ojangroup.com

...