دهمین دوره اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استانی

1401/08/21

دهمین دوره اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استانی به واحدهای تولیدی و خدماتی برتر حامی حقوق مصرف کنندگان در سال جاری

 

شروع ثبت نام :  18 آبان  به مدت یک ماه تا 18 آذر1401

تلفن تماس : 83211325 - 83211360

www.iranconsumers.ir

...