همایش اتاق مشترک ایران و عمان

1401/08/30

همایش اتاق مشترک ایران و عمان فرصت های تجاری و چگونگی ورود به بازار عمان

زمان برگزاری : 9 آذر ماه 1401

ساعت برگزاری : 9:30 الی 12:30

تلفن و فکس جهت ثبت نام : 40889530 

آخرین مهلت ثبت نام : 5 آذر ماه 1401

 

...