نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پتروشیمی دمشق

1401/09/01

نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پتروشیمی دمشق 

تاریخ برگزاری : 10 الی 13 اسفند ماه 1401

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی دمشق

تلفن تماس : 09120727358

...