راه اندازی خط مستقیم ونزوئلا - شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

1401/09/02

راه اندازی خط مستقیم ونزوئلا - شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_11212.pdf

...