دیدار سفیر ایران با شرکت تراکتوتر سازی آیروم رومانی

1401/09/09

سفیر ایران در دیدار با رئیس شرکت تراکتوتر سازی آیروم رومانی جهت گسترش همکاری ها و تبادلات تجاری دو کشور در حوزه ماشین آلات کشاورزی و تامین مواد اولیه مذاکراتی داشته است.

مشخصات نماینده شرکت آیروم آقای میهات پروت mihai perut 

ایمیل : mihai.perut@irum.ro 

وبسایت : www.irum.ro 

 

...