نشست تجاری فرصت های سرمایه گذاری با تاجیکستان

1401/09/13

نشست تجاری فرصت های سرمایه گذاری با تاجیکستان

به همراه نشست های B2B 

 

زمان : 30 آذر ماه ساعت 9 الی 14

مکان : خراسان رضوی سالن همایش های اتاق بازرگانی مشهد 

تلفن هماهنگی : 09128360059

 

...