معرفی محصول گوجه فرنگی استان بوشهر به بازارهای هدف

1401/09/16

درخواست اتاق بوشهر برای معرفی محصول گوجه فرنگی استان بوشهر به بازارهای هدف داخلی و خارجی با محصولی بالغ بر 700 هزار تن و زیر ساخت لازم برای جداسازی و سورتینگ محصول ، بسته بندی و حمل به مقاصد مورد نظر و آمادگی گمرکات استان برای صدور پروانه به تمامی نقاط صادراتی

تلفن تماس : 077 - 33322073

 

 

...