نمایشگاه اختصاصی ایران در کراچی با ارائه تسهیلات 50 درصدی اجاره غرفه به اعضای اتاق بازرگانی

1401/09/19

نمایشگاه اختصاصی ایران در کراچی با ارائه تسهیلات 50 درصدی اجاره غرفه به اعضای اتاق بازرگانی تعلق خواهد گرفت

زمان : 24 الی 27 دی ماه 1401

 

تلفن تماس : 09153414573 آقای براهویی

09025315179 سرکار خانم دامرودی

 

...