برداشت محصول میگو

1401/09/20

برداشت 30 هزار تن محصول میگو در مزارع استان بوشهر و وجود زیر ساخت های سورتینگ ، بسته بندی و حمل به مقاصد داخلی و خارجی و آمادگی گمرکات استان جهت اظهار نامه و صدور پروانه به تمامی مقاصد صادراتی کشورهای هدف.صادرکنندگان و علاقمندان این حوزه می توانند از این فرصت بهرمند شوند.

...