نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در اربیل عراق

1401/09/28

نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در اربیل عراق

 

زمان برگزاری  :27 الی 30 دی ماه 1401

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی اربیل

تلفن تماس : 85730000

...