نخستین رویداد تخصصی جذب و حمایت تیم های فعال در حوزه بلاکچین ، ارزهای دیجیتال و متاورس با همکاری سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

1401/10/17

نخستین رویداد تخصصی جذب و حمایت تیم های فعال در حوزه بلاکچین ، ارزهای دیجیتال و متاورس با همکاری سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

مهلت ثبت نام : 20 دی ماه 1401

اعلام نتایج : 30 دیماه 1401

شماره تماس : 04131352351

ایمیل : roshd@arasfz.ir

...