برقراری سرویس های منظم کانتینری از مبادی بندر چابهار به مقصد کاندلا و بندر آستارا به مقصد آکتائو

1401/10/20

بر اساس نامه انجمن کشتی رانی ایران برقراری سرویس های منظم کانتینری از مبادی بندر چابهار به مقصد کاندلا و بندر آستارا به مقصد آکتائو در راستای توسعه فعالیت های لجستیکی 

 

تلفن هماهنگی : 88821857

 

...