پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی کشاورزی و غذایی اردن - امان

1401/11/04

 صدور مجوز برگزاری پاویون در نمایشگاه بین المللی کشاورزی و غذایی اردن - امان

مکان : نمایشگاه بین المللی امان

زمان برگزاری : اسفند 1401

برگزار کننده : شرکت یاران کارآفرین پاسارگاد 

تلفن تماس : 88921757 - موبایل 09190024008 آقای بی زر

...