برگزاری پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه چرم دمشق-سوریه

1401/11/08

برگزاری پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه چرم

 

مکان : دمشق-سوریه

زمان : 27 الی 30 بهمن ماه 1401

 

تلفن تماس : 88540252

 

 

...