پانزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک - باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو

1401/11/18

پانزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک با موضوعیت هوش مصنوعی ، انسان طبیعی و روابط عمومی فراگیر

زمان برگزاری : 24 بهمن ماه 1401

مکان : هتل المپیک 

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت : www.prconference.ir

...