اعمال نرخ بازار متشکل معاملات ارزی در صورتحسابهای ارزی بندری و دریایی کشتی

1401/12/11

اعمال نرخ بازار متشکل معاملات ارزی در صورتحسابهای ارزی بندری و دریایی کشتی

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_15299.pdf

...