استانداردهای بهداشتی و نمونه گواهی بهداشتی صادرات عسل به کشور مالزی

1402/02/05

استانداردهای بهداشتی و نمونه گواهی بهداشتی صادرات عسل به کشور مالزی

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_1374.pdf

 

...