همایش مشترک ایران و عمان

1402/02/12

زمان : 16 الی 18 اردیبهشت ساعت 8:45 صبح 

مکان : طبقه دهم اتاق بازرگانی ایران 

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_1852 (1).pdf

...